BALKANI
   English   Български
Балканска Библиотека

"Град“, Любчо Георгиевски

Първо издание. Македонска. Цена 15 лв. стр. 144
ISBN 978-954-9446-40-1


...Това е текст така мощен, толкова неочакван за новия читател, че ти наистина забравяш за министър-председателя, въвлечен си в един самостоен свят - жесток, опасен, често неуютен, пренаселен, преизпълнен с персонажи и със събития. Този град е колкото всеобщ, съвременният Град въобще, новият мегаполис, толкова и непрекъснато търси и намира за кратко своята конкретизация, своята културна и историческа определеност. Градът е единствена вселена за лирическия аз (а може би трябва да кажем: епическия) с неговата неистова активност, с неговото безпокойно лутане, пропадане, проникване, блъскане, самонараняване, обикаляне. свръхвглеждане за момент, викане, себеотричане, пренасяне, изкачване и слизане, трескаво комуникиране, онемяване, вслушване в далечното, в легендарното... Този аз е множествен, той не може да бъде поместван в границите на реалната личност, но и също търси и намира своите конкретизации, своята телесна определеност, своята твърде проблематична идентичност. Всичко това се родее е Уолт Уитмановите гигантски мисловни скокове, с неговите аз-гласове на новоизграждания човек от "новия" утопичен континент, с унанимистичните визии от началото на XX век, а бих добавил: и със световете от експресионистическите къси поеми на нашия поет Николай Марангозов, с неговите многолики лиро-епически персонажи. Но и творбата на Любчо Георгиевски има като историческа атмосфера, като период за създаването си точно определено време. Неслучайно в края на текста е посочено, че той е създаден "в есените 1988-1989", в месеците, когато всички очаквахме и жадувахме големите промени в комунистическия блок, когато вярвахме, че Стената ще падне, когато знаехме, че животът ни радикално ще се промени. Поемата "Град" носи тези колективни и индивидуални усещания по един пределно оригинален начин...

Михаил Неделчев(c) 2002-2023 BALKANI, created by ABC Design & Communication