BALKANI
   English   Български
Балканска Библиотека

"Гробница за Борис Давидович“, Данило Киш

Първо издание. Сръбска. Цена 15 лв.
Превод Александра Ливен стр. 226

ISBN 10: 954-9446-37-9
ISBN 13: 978-954-9446-37-1


Един човешки живот се ражда, съзрява и угасва… като вместо завещание остават няколко заглавия: една изпъстрена с окрилени илюзии и горчиви разочарования студентска МАНСАРДА, където монотонно, като тъжен речитатив се повтарят строфите на ПСАЛМ 44; една ГРАДИНА, посипана с ПЕПЕЛта на спомена и невинните детски усмивки на РАННИТЕ ЯДОВЕ, вградени впоследствие в ПЯСЪЧНИЯ ЧАСОВНИК на безвремието; една ГРОБНИЦА, където като в ЧАС ПО АНАТОМИЯ издъхват идеалите и се раждат идеологиите на нашата епоха; и една ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА МЪРТВИТЕ, скътала в себе си недоизречената мъдрост на битието.
Всъщност може да се каже, че литературното наследство на Данило Киш е художествено-документална биография на човека в историята, на болния от своето време индивид, принуден да населява трагичното пространство на една авангардна в емоционално отношение действителност.(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication