BALKANI
   English   Български
Балканска Библиотека

"Роза в чашата", Дритъро Аголи

Първо издание. Албанска. Превод Марина Маринова. Стр.260. Излязла от печат 2006. Цена 15 лв.

ISBN-10: 954-9446-35-2
ISBN-13: 978-954-9446-35-7


Романът „Роза в чашата“ е на тематика, отнасяща се до 80-те години на XX век. Повествованието се води от първо лице – главният герой е писателят Мина Канина, пристигнал в дългосрочна творческа командировка в малък провинциален град. Целта на младия писател е да напише роман за работниците от селището при дърводобивния обект, но вместо да започне писането на романа, той заживява с проблемите на заобикалящите го и се въвлича в различни конфликтни ситуации. В романа са представени хора от различни среди на града. Авторът индиректно подсказва, че е дошло време проблемите да се решават бързо и със замах, че инертността и вървенето по отъпкани пътища са несъвместими с бурното развитие на съвременния живот.(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication