BALKANI
   English   Български
Балканска Библиотека

"Есета - Пътувания из Средиземноморието", Йован Христич

Сръбска, цена 15 лв, 280 стр., Първо издание


Йован Христич (1933–2002) е една от най-значимите фигури в сръбската литература през втората половина на XX век. Автор на книгите „Дневник за Одисей“, „Александрийската школа“, „Поезия и критика на поезията“, „Формите на модерната литература“, „Студии за драмата“ и др.
Книгата с избрани есета „Пътувания из Средизимноморието“ (подбор на проф. Светлозар Игов) включва текстове от „Studiјe o drami“, 1986, „Есеји“,1994, „Професор математике и други есеји“, 1997 .
В първия раздел на това българско представяне на Йован Христич са включени работи от неговата критическа есеистика – литературна и театрална, а във втория – „чисти“ есета от книгата „Учителят по математика“. Включени са и стихотворенията му „Към Федър“, „Три военни стихотворения“, „Три песни любовни“.
Прекрасното есе „Непреходният чар на предсократиците“ (1983) е писано като рецензия за сръбското издание на книгата на Дилс, но може да се чете и като вдъхновен ексиз върху първите гръцки философи, и като програмна статия за медитеранските извори на европейската мисъл, и като лично верую на твореца
Есето „Четирдесет и седем години по-късно“ (1969) е писано за специалния брой на „Ла нувел ревю франсез“, посветен на Брьотон и сюрреализма. През 90-те години в контекста на вече настъпилите „промени“ в Източна Европа и в Българияq но може да се открие друг смисъл на есето – как обществото, срещу което въстават сюрреалистите, превръща бунта им в спектакъл. И обратното – виждаш в света около теб как се разиграват спектакли, представящи се за бунт.
Като рецензия за новоизлезли книги Йован Христич пише през 1968 година есето „Проблемът за творчеството“. Но тази скромна „рецензия“ е една от най-значимите работи, които са писани по проблема за творчеството като „вдъхновение“ и като „производство“, като „отражение“ и като „израз“, даваща и фундаментална философско-теоретическа рамка за мисленето по най-важните проблеми на всяка „теория на литературата“.
Своята „поетика на есето“ Христич разкрива в есето, включено в настоящия том за Исидора Секулич. Това есе е единственият текст за сръбски автор, поместен в тази книга, където по разбираеми причини са подбрани есета за творци от световната култура, по-добре познати на българския читател – Шарл Бодлер, Пол Валери, Чехов, Бекет, Константинос Кавафис, Томас Сърнз Елиът , Алберт Камю.(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication