BALKANI
   English   Български
Балканска Библиотека

"Загледан в лесове", Стратис Пасхалис

Първо издание. Гръцка, поезия, цена 15 лв. Превод Здравка Михайлова. стр. 144

ISBN-10: 954-9446-29-8
ISBN-13: 978-954-9446-29-6


За Пасхалис дърветата са посредници между световете: от една страна, те са неподвижни, вкопани завинаги на мястото, където са израснали, от друга, са в непрестанно движение, в безкраен порив към небето.
Независимо дали е чинар, дъб, кипарис в гробище, дърво с окапали листа, простиращо клони пред стаята от детството, или цял един лес, в който той е загледан като единствен пътник във вагона, който се нарича Химера.ДАФНИС И ХЛОЯ
На София

Ела да отидем на далечния остров Лесбос,
който с маслинови и борови гори
под залеза прилича на картинка
отхвърлили завинаги градина и задушаващ дом,
да заживеем както някога откривайки прастари
закони в златистите води и светлина струяща,
да отмъстим за всякоя вина и угризение
и ако в крайна сметка не можем юноши да бъдем
любовници като пастирите в рая да рекат поне
че щастието си дори пожертвали сме
деца погубили се в името на една по-дива радост.

(c) 2002-2023 BALKANI, created by ABC Design & Communication